Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZorgeloosComputeren.NU is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.zorgelooscomputeren.nu op enigerlei wijze te verspreiden.

www.zorgelooscomputeren.nu is een website van ZorgeloosComputeren.NU vof. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.zorgelooscomputeren.nu, is het mogelijk dat de informatie die op www.zorgelooscomputeren.nu wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.zorgelooscomputeren.nu, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.zorgelooscomputeren.nu te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.zorgelooscomputeren.nu verkregen is. De informatie op www.zorgelooscomputeren.nu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.