© 2011 ZorgeloosComputeren.NU

De inhoud van deze Website mag niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of anderszins beschikbaar worden gesteld zonder de toestemming van de ZorgeloosComputeren.NU.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot ZorgeloosComputeren.NU en het logo van www.zorgelooscomputeren.nu, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ZorgeloosComputeren.NU. ZorgeloosComputeren.NU behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij ZorgeloosComputeren.NU. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgeloosComputeren.NU is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

ZorgeloosComputeren.NU heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ZorgeloosComputeren.NU, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.